Antti Brunni
jaymantriheader2.jpg
 

Antti Brunni

Digistrategi

Designer as a businessman

Intohimona digi, design, taide ja urheilu

Head of Business Solutions @ Solita Oy

PITKÄ TARINA LYHYESTI–

Olen kiinnostunut aina, kun puhutaan strategioista ja konsepteista, joilla halutaan saada tuloksia webissä ja mobiilissa. Parin viimeisen vuoden aikana olen keskittynyt erityisesti palvelu- ja asiakaskokemuksen suunnitteluun digitaalisissa ympäristöissä.

Intohimonani on kehittää suunnittelutyön malleja ja metodeja digitaaliseen suunnitteluun. Päämääränäni on luoda arvoa konsepteilla, joissa palvelumuotoilu ja asiakaskokemus yhdistyvät.  Tämä on ytimessä, kun halutaan saada tehdyistä investoinneista kannattavia digitaalisissa ympäristöissä. 

Kun suunnitellaan erottuvia digitaalisia palveluja, asiakkaan tarpeet ja liiketoimintastrategia täytyy pitää konkreettisina, tavoitella tuottavaa vuorovaikutusta sekä pitää asiakkaan polku kirkkaana mielessä.

Erikoisosaamiseni keskittyy strategiseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun. Minun roolini on pitää suunnitteluajattelu ja muotoilun menetelmien hyödyntäminen keskiössä koko kehitystyön ajan.

Työskennellessäni puhun, pidän esityksiä ja vedän työpajoja jatkuvasti asiakkaiden kanssa. Se on tapa, jolla löydän heille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kuinka laajennan osaamistani.

Lisää tietoa osaamisestani löydät CV:stäni:  Curriculum Vitae

 
 
graffiti.jpg
 

Blogi

Digitaalisuuden totuudenhetki - ajatuksia digitaalisuudesta

 
 

Instagram

Suuravaruus - Scandinavian flâneur

 
 

Sano Hi!

Antti Brunni
tel. +358 44 55 44669
antti.brunni@gmail.com

Address: Nissinmäentie 1 B 5, 02780 Espoo

 
 

Loppu