Totuuden hetki

Liiketoiminnassa tulee eteen se piste, jonka jälkeen ideoinnin ja kehityspanosten satsauksen myötä kehitetyn tuotteen tai palvelun pitäisi alkaa kantamaan itsensä. Startupeille, demoille, pilottituotteille - jossain määrin aina jonkinlaisille luonnoksille, joihin kohdistuu odotuksia, annetaan happea ja tilaa kehittyä. Löytää oma muotonsa ja tehtävänsä maailmassa. Totuuden hetki on se piste, josta eteenpäin syntyneitä odotuksia halutaan alkaa lunastaa. Hetki, jonka jälkeen halutaan nähdä tuloksia. 

Siitä se nimi tulee. 

Ajatukseni on kirjoittaa niistä oppimistani asioista, joita kaikkien yritysten tulee ottaa huomioon digitaalisia ratkaisuja, erityisesti asiakkaille suunnattuja palveluja, kehitettäessään. Oma kokemukseni on, että 0,5-2% yrityksistä menestyy digitaalisessa ympäristössä kiitettävästi tai ylitse sen. Ja se johtuu siitä, että ne tekevät lähes kaiken toisin kuin kilpailijansa, muut toimialalla tai muut ylipäätään. Kirjoituksissani koetan tutkia sitä miten sellainen menestysresepti rakennetaan. 

Ajatus blogimuotoiseen kirjoittamiseen lähti siitä, että haluan kirjoittaa auki niitä asioita joita projektien parissa jatkuvasti kohtaan. Toiveissani on, että tämä selkeyttää niitä itselle ja kirjoittamisen kautta jotain siirtyisi myös arkiymmärrykseksi.

Tekstit syntyvät aamuisin. Se on minun pyhä hetki, jolloin olen täysin keskittynyt, ennen päivän pyörteisiin siirtymistä. Kirjoittaminen virittää hyvin päivään.

Näiden aamurustausten lisäksi julkaisen yritysblogit myös tässä blogissani, nekin yleensä syntyvät näissä samoissa hetkissä ja siksi kuuluvat myös tänne.

Jossain meillä kaikilla on se totuuden hetki, jonka jälkeen pitää alkaa lunastaa lupauksia ja nähdä kuinka tehdyllä työllä saadaan liiketoiminta kasvuun. Katse tilinpäätöksen yläriviin! Plussaa taikka kuole.