Mun vuosi

"Jo oon graindannu hunal, mut en venaa mitää saumaa vaa pidän swagän päällä. 
Vois luulla et tulin N-junal, ku mul kesti niin kauan, mut varo nyt oon täällä. 
Tää on mun vuosi. 

Ihan sama kuka oot. Ihan sama mitä teet, kato peiliin sano Tää on mun vuosi. 
Ihan sama mikä vuos. Laita soimaan tää biisi nii sanon vielki Tää on mun vuosi."

- Kube - Mun vuosi

Katso Kuben Mun vuosi-video - https://www.youtube.com/watch?v=w05aM4QHna4

Aikalailla tasan vuosi sitten soittelin kyseistä Kuben biisiä ajellessani kotiin töistä ja mietin tulevalle vuodelle tehtyjä suunnitelmia. Vuodesta oli tulossa intensiivinen ja tavoitteena oli työn puolella tehdä merkittävä tason nosto Tietotalon markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä ja yhdistämisessä. Ensin oli tarkoitus nostaa tasoa markkinoinnin puolella rakentamalla uusia yleisöjä ja parantamalla viestien kohdentamista.

Markkinoinnin uudistamisessa tehdyt toimenpiteiden tehokkuus löi ällikällä heti ensimmäisillä viikoilla. Yksi keskeisistä tavoitteista oli lisätä webinaareiden osallistuvien henkilöiden määrää niihin liittyvällä sisältömarkkinoinnilla. Heti vuoden alusta oli selvää, että tässä onnistuttiin yli odotusten. Onnistuimme kolminkertaistamaan webinaareihin osallistuvien määrän pitkän ajan keskiarvosta. Olimme tehneet webinaareja vuodesta 2012 ja ilmoittautuneiden keskiarvo pyöri reilussa kolmessa kymmennessä. Vuoden ensimmäiseen webinaariin saatiin jo reilusti yli 100 ilmoittautunutta. Lopulta kevään aikana tavoitettiin lähes 350 eri henkilöä yli sadasta eri organisaatiosta. Syksyn tavoitteena oli sitten kehittää myyntimallia tukemaan liidien jalostusta ja myynnillisiä onnistumisia.

Alkuvuosi 2016 oli digipalveluiden kehittämisen markkinassa Suomessa varsin rauhallinen. Sama viesti toistui useasta suunnasta, bisneksen puolella aiemmin tehdyt kehitysinvestoinnit haluttiin saada tuottaviksi ja uusia hankkeita lykättiin. Murroksen ja taantuman ilmapiiri ei ole otollista aikaa uusien hankkeiden aloittamiselle. Loppuvuotta kohti markkina huomattavasti piristyi ja useimmat toimijat päätyvät selvään kasvuun.

Vuoden 2016 aikana silmiin pistävää oli se, että kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuva muutos verkon mobiilikäytössä vain kiihtyi. Verkkopalvelujen mobiilikäytössä päädyttiin vuoden lopussa edelläkävijöiden osalta jopa yli 70% mobiikäyttöasteeseen. Mobiilikäytön ylittäessä puolet palveluiden käyttömäärästä alkavat organisaatiot tosissaan miettiä mobiilistrategioitaan ja palvelutapoja. 

Samaan aikaan alustapuolella tapahtui useita muutoksia, jotka osaltaan tukevat kehitystä. Mobiilipuolen hybridikehitys alustojen välillä tapahtuu selvää kilpailun kiristymistä mm. Cordovan, Xamarinin ja React Nativen välillä. Microsoft hankki alkuvuodesta Xamarinin ja liitti sen osaksi Visual Studio kehitysympäristöä. Tämä on selvästi kiihdyttänyt sen kysyntää erillisten lisenssien hankinnan poistuttua.

Ei tarvitse olla meedio ennustaakseen, että digitaalisten palvelujen kehityksessä mobiilin rooli kasvaa ensi vuoden aikana. Samalla digitaalisten palvelujen puolella korostuu alustojen yhteiskäytön mahdollisuudet. Digitaalisia palveluja kehittävien toimittajien on myös pystyttävä arkkitehtuuripuolella vastaamaan entistä tehokkaammin tarpeeseen palvelujen monikanavaisesta kehittämisestä webiin ja mobiiliin. Oli kyseessä sitten appsit tai ei. Mobiilipuolen kehittäjien kysyntä kasvaa ja ohjelmistosuunnittelijoilta vaaditaan mobiiliteknologioiden haltuunottoa.

Toinen selvästi vuoden aikana kasvua kerännyt alue on datan analytiikka ja personointipalvelujen tarve. Digitalisoituminen on tuonut tiedon muodostamiseen entistä enemmän keinoja ja edelläkävijäyrityksissä tietolähteiden analysointi ja yhteiskäyttö on kasvanut. Kehityksen seuraava askel on tiedon pohjalta tehtävän personoinnin ja kohdentamisen palauttaminen asiakastilanteisiin digitaalisissa kanavissa ja perinteisissä asiakaskohtaamisissa. Tässä ennakoiva tiedon analyysi ja käyttö kasvattaa merkittävästi roolia vuoden 2017 aikana.

Seuraamistani toimialoista vuodelle 2017 voidaan odottaa suurimpia kehitysaskeleita terveydenhuollon, kaupan, energiatoimialan ja kuntalan parissa. Lainsäädännölliset muutokset vaikuttavat merkittävästi erityisesti yksityisen terveydenhuollon palvelutarjontaan. Valinnanvapauden mahdollistuminen lainsäädännöllisesti vaatii myös alan digitaalisten palvelujen vahvaa kokonaisvaltaista kehittämistä. Kaupan alalla erityisesti datan analyytiikka, mobiili ja uudet liiketoimintamallit tulevat vaikuttamaan koko tuotantoketjuun. Miten asiakkaat saadaan käyttämään kaupan palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksista saadaan kannattavia, kun aukioloaikojen vapauttaminen on luonut uusia mahdollisuuksia, mutta saanut ihmiset aika huonosti liikkeelle. Energiatoimialalla tutkitaan digitalisoitumisen mahdollisuuksia tuotanto- ja verkkoinfran uudistamisessa. Asiakkaat halutaan huomattavasti paremmin haltuun ja heistä halutaan oppia lisää. Kuntapuolella kansallinen palveluväylä ja kapa-hanke vaikuttavat vielä pitkään siinä miten kuntien palvelutarjonta tulee jäsentymään ja miten kuntalaisille jatkossa viestitään.

Vuoden 2016 lopussa itselläni tapahtui ehkä se vuoden suurin suunnan muutos. Vaihdan vuoden 2017 alussa työpaikkaa ja suuntaan uusien haasteiden pariin. Toimiala digitaalisten palveluiden tarjonnassa ja asiantuntijarooli säilyvät, mutta innostuneena otan vastaan uuden toimintaympäristön. Tästä lisää alkuvuodesta 2017. Taakse jää lähes 9 vuotta jatkunut ura Tietotalossa. Haluan nostaa kiitokset huikeista vuosista työkavereille ja asiakkaille. Paljon on yhdessä opittu ja matka on ollut innostava.

Tilinpäätöksenä voisi sanoa, että vuodesta muodostui jälkikäteen katsottuna monella tapaa kasvun vuosi. Henkilökohtaisella tasolla on kasvettu Kuben sanoin huna lasis, opittu jatkuvasti uutta ja sama saa jatkua. Ens vuonna graindaan kahdel hunal.